Booking

Vážení hosté – Dear guests!

S radostí vám oznamujeme, že jsme po ukončení nouzového stavu opět otevřeni a těšíme se na vás!

We have the pleasure to announce that we are open again after the end of emergency state and we look forward to welcome you!

Samozřejmě věnujeme zvýšenou pozornost veškerým hygienickým pravidlům a aktuálním nařízením vlády.

Of course, we pay increased attention to all hygiene rules and current government regulations.